Kirish
Saytga a'zo bo'lish
XAMMASI SEKS VIDEO VA RASMLAR
мохира
��алом хаммага сизларга якинда бир келинчакдан эшитган реал вокияни хикоя килиб бермокчиман Унда бошладик.
Бу вокия ёз ойларида туйдан кейин булиб утди. Менинг исмим Мохира ёшим 21да коматим келишган. Мен хамма кизлар катори ок либосни кийиб бир хонодонга келин булиб тушдим. Эрим билан мен севишиб учрашиб турмуш курмаганман. Эрим Рассияда курилишда ишлайди йилига бир икки ишдан чарчаганида келиб туради холос. Бизни ота-оналаримиз уз биликларича унаштириб куйишган. Туй дахшат булди деб этолмийман, енгилгина кам харажатли десам хато булади биз томонда купро ичкиликка куп харажат кетади. Менинг туйим куни хам худди шунака ичкиликбозлик булди. Эрим хам дуслари билан роса ичишди. Туй тугагач хамма уз уйига таркагандан кейин. Эрим олдимга анча кеч кириб келди. У дустлари билан туйдан кейин ичкиликбозликни роса давом эттириб, мени олдимга маст холатта узларича шер каби кириб келди. Узиз биласиз хар бир киз рамантикани яхши куради. Лекин бу нарса эримда йук эди. Кейин ичган одамдан нима хам кутса булади. Хуллас биринчи окшомни мен рамантик рухида эмас балким узимни камситилган рухда утказдим. Эрим хонага кириб келар экан, ундан спиртли ичимликни хиди димогимга урарди. Хонага кириб узларини шер каби менинг олдимга шахдам кадамлар билан келиб кучоклаб олдиларда упиб кийимларимни зурлик билан ечиб ташладилар. Ялонгоч колдириб мени хохишимга карши кизлигимни зуровонлик билан олдилар ва бир неча дакикалар мени тухтувсиз сикардилар бу менга умуман ёкмас ва огрикли эди. Уз хирсиларини кондириб бушаниб булганларидан кейин, мени олатларини огзига олишга мажбур килдилар. Мен огзимга олар эканман узимдан узимга жирканиб кетардим. Ахир мен бу окшомни гузал утиши учун неча кунлар узимни таёрлаб бордим. Эрим мени огзимга хам бушатиб, ичимга ютишга мажбур хам килди. Бундай кеча яна бир неча кун тухтувсиз узимни тикланишга хам куймий яна хар куни маст холатда бирга булишга мажбур эдим. Орадан бир хавта утгач эрим тусаддан Россияга кетадиган булиб колди. Мен эрим рассияга кетишдан жуда хам хурсанд эдим, чунки бир хавта менга ёкимли кун эмас азобли кун булди. Эрим Рассияга кетар экан хамма менга энди сенга роса кийин булад, эринг келгунча эрингни роса кумсайсан деган гапларни килишарди. Лекинм мен жинсий якинликни эмас балким бир хавта кийналган кунларимни уйлаб кетишига рози эдим. Ахир эрим менга туйни биринчи кунидан гузал хаёт лаззатини эмас, азодли кечаларни курсатди. Эрим кетганидан кейин ойлада мен, кайинукам, кайнонам ва кайнотам колдик. Биз уйларни йигиштирар эканмиз кайинукам менга роса уй ишларида карашдилар. Кайинукам (исимлари Аброр) мен билан тенгдош эди, хушмомилалигига гап булиши мумкин эмас эди. Орадан хавталар хам утди. Мен янги хаётга куникар эканман, мени кургани келишган дугоналарим эрим йуклигини этиб, хар хил эротик гапларни килишар ва менга далда бериш максадида уз гаплари билан хирсимни уйготишарди. Хамма дугоналарим кетганидан кейин мен уз келинлик вазифамга тушиб кетдим. Уй ишларини тугатиб булгач,
Кайнонам менга, хоммомни иситиб куйишни кайнотам
Fikrlar (0)
Do`stlaringiz bilan ulashing
Online: 70 (9/61)
Ro'yhatdan o'tish
Bosh sahifa
uzerotop.ru
SAYT FAQAT +18 YOSHGA TO`LGAN VA UNDAN KATTALAT UCHUN!!!
САЙТ ТОЛЬКО ДЛЯ +18 ЛЕТ ЛЮДЕЙ
SITE ONLY FOR +18 YEARS PEOPLE